ПРОИЗВОДСТВОПроизводственият цикъл на Volex е "затворен" (от яйцето до крайния продукт) и започва с излюпването на еднодневните патета в собствените френски инкубатори и люпилни шкафове. Отглеждането и угояването се извършва в собствено производствено съоръжение на фирмата, което се отличава със съвременни съоръжения за автоматично хранене, поене, регулиране на температурата, вентилация, климатизация и видео контрол, изградени на площ от над 60 000 кв.м. Годишното производство на затвореният цикъл възлиза на 800 000 до 1 000 000 угоявани патици.

Процесът на люпене, отглеждане и угояване се осъществява в град Хасково. През целия технологичен процес дружеството стриктно прилага всички приети европейски изисквания за третиране на птиците. След угояването патиците се превозват на специални камиони за жива стока до собствено съоръжение за клане, разфасоване и термична обработка, което се намира на разстояние от 50 км, в село Милево, област Пловдив. Етикетирането също се извършва в кланицата, така че процесът да бъде цялостно завършен.

Контролът върху дейностите се осъществява от признати специалисти, завършили най-престижните образователни учреждения в България и в Европа, и които основават успехите си на най-съвременните научни постижения.

Фирмата разполага с персонал от 360 души, които в момента работят за висококачественото приложение на тези дейности.

Нашето дружество е възприело добри производствени практики, прилага системи HACCP и е единственото дружество с удостоверение от IFS в областта на преработката на патици на българския пазар. Имаме лиценз за износ на продукти за Европейския съюз, а от 2009 г. - и до Русия.

Също така имаме приета практика за продукти „Халал“, която разширява количествата пазари, до които можем да достигнем.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки